• (+374) 10 64 04 23
  • gapex@gapex.am
x
Subtotal: 0 AMD
0
Sort by:

Ֆիքսող դետալ

td-8000a-1
Fixing patch fitting TD-8000A-1
11000 AMD
Price / kg:
No image set
Glass clamp TD-9005
300 AMD
Price / kg:
td-623k
Fixing patch fitting TD-623K
2000 AMD
Price / kg:
td-622k2
Fixing patch fitting TD-622K2
1500 AMD
Price / kg:
td-608k
Ապակու բռնիչ TD-608k
400 AMD
Price / kg:
td-607K
Ապակու բռնիչ TD-607k
850 AMD
Price / kg:
td-606k3
Glass clamp TD-606k3
1200 AMD
Price / kg:
td-606k2
Glass clamp TD-606k2
1100 AMD
Price / kg:
794
Glass supporting clamp HSD-794
11000 AMD
Price / kg:
793
Glass supporting clamp HSD-793
10000 AMD
Price / kg:
792
Glass supporting clamp HSD-792
15000 AMD
Price / kg:
778
Glass connector HSD-778
700 AMD
Price / kg:
776
Glass connector HSD-776
500 AMD
Price / kg:
772
Fixing patch fitting HSD-772
500 AMD
Price / kg:
771
Fixing patch fitting HSD-771
500 AMD
Price / kg:
756
Glass clamp HSD-756
1200 AMD
Price / kg:
755
Glass clamp HSD-755
1100 AMD
Price / kg:
752
Glass clamp HSD-752
850 AMD
Price / kg:
D662
Fixing patch fitting HSD-D662
30000 AMD
Price / kg:
D661
Fixing patch fitting HSD-661
30000 AMD
Price / kg:
638
Glass clamp HSD-638
5000 AMD
Price / kg:
637
Glass clamp HSD-637
3000 AMD
Price / kg:
6353
Glass clamp HSD-635
3000 AMD
Price / kg:
636
Glass clamp HSD-636
3000 AMD
Price / kg: